GIỚI THIỆU

QD.TEK phân phối các sản phẩm, giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh

16+
Thương hiệu

10,000+
Sản phẩm

5,000+
Khách hàng

GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM

Hệ Thống Viễn Thông

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ …

Chi tiết

Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin

Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin cho hạ tầng …

Chi tiết

Hệ Thống An Ninh Giám Sát

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị an ninh tổng thể đáp ứng những yêu cầu …

Chi tiết

Thẻ Smart Chip & An Ninh Sinh Trắc Học

Chúng tôi cung cấp các giải pháp Thẻ thông minh, dịch vụ phát hành thẻ, thiết bị mã hoá bảo mật & chữ ký số, định danh khách hàng bằng sinh trắc học

Chi tiết

GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM

Hệ Thống Viễn Thông

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ …

Chi tiết

Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin

Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin cho hạ tầng …

Chi tiết

Hệ Thống An Ninh Giám Sát

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị an ninh tổng thể đáp ứng những yêu cầu …

Chi tiết

Thẻ Smart Chip & An Ninh Sinh Trắc Học

Chúng tôi cung cấp các giải pháp Thẻ thông minh, dịch vụ phát hành thẻ, thiết bị mã hoá bảo mật & chữ ký số, định danh khách hàng bằng sinh trắc học

Chi tiết

GIẢI PHÁP VÀ SẢN PHẨM

Hệ Thống Viễn Thông

Các giải pháp viễn thông của chúng tôi giúp các nhà mạng tại Việt Nam triển khai hạ …

Chi tiết

Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin

Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin cho hạ tầng …

Chi tiết

Hệ Thống An Ninh Giám Sát

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị an ninh tổng thể đáp ứng những yêu cầu

Chi tiết

Thẻ Smart Chip & An Ninh Sinh Trắc Học

Chúng tôi cung cấp các giải pháp Thẻ thông minh, dịch vụ phát hành thẻ, thiết bị mã hoá bảo mật & chữ ký số, định danh khách hàng bằng sinh trắc học

Chi tiết

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU