Chứng nhận DCNA D-Link – Khóa học và ôn thi 03.2018 - Qdtek-Demo

Chứng nhận DCNA D-Link – Khóa học và ôn thi 03.2018

Các Đối tác tham gia khóa thi đầu tiên do hãng D-Link cấp chứng nhận DCNA 03.2018, chương trình tổ chức tại Showroom QD.TEK.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *