Chào mừng đến với QD.TEK

“Đột phá không chỉ đơn giản là những ý tưởng loé sáng, đó là khi mỗi người và tất cả nỗ lực cuả mọi cá nhân được tổng hoà và trở thành sức mạnh lớn lao để hiện thực hoá lý tưởng chung”
 
Ông Lý Anh Dũng
 
Chủ tịch HĐQT GreenFeed – Xem tại: www.greenfeed.com.vn
Đồng sáng lập GreenFeed Group
Đồng sáng lập QD.TEK

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ

Chủ tịch HĐQT

Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG

Phó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN

Thành viên HĐQT

Đồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONG

Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 

Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN

Thành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANG

Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Tôn Tích Phương
Thành viên HĐQT
Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Tổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ Linh

Giám Đốc Điều Hành

Công Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương Giang

Giám Đốc Điều Hành

An Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành Thắng

Giám Đốc Điều Hành

Telecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường ĐàChủ tịch HĐQTĐồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch QuânThành viên HĐQTĐồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀChủ tịch HĐQTĐồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNGPhó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂNThành viên HĐQTĐồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONGThành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾNThành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANGThành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tùng LâmTổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ LinhGiám Đốc Điều HànhCông Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương GiangGiám Đốc Điều HànhAn Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành ThắngGiám Đốc Điều HànhTelecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường ĐàChủ tịch HĐQTĐồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch QuânThành viên HĐQTĐồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀChủ tịch HĐQTĐồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNGPhó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂNThành viên HĐQTĐồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONGThành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾNThành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANGThành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguyễn Tùng LâmTổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ LinhGiám Đốc Điều HànhCông Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương GiangGiám Đốc Điều HànhAn Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành ThắngGiám Đốc Điều HànhTelecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năng lực và cam kết

Đối với Nhà sản xuất:Xây dựng, phát triển,và bảo vệ thương hiệu của Nhà sản xuất tại thị trường Việt NamKênh phân phối & dự án bao phủ toàn quốcDịch vụ trước & sau bán hàng hoàn chỉnhSản phẩm bổ trợ giải pháp

Đối với Khách hàng:Mang đến cho khách hàng sự an tâm bằng sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tính, và dịch vụ giá trị gia tăngHiểu nhu cầu khách hàngKhảo sát & tư vấn giải phápHệ thống Đối tác có năng lực & đạt chuẩnThiết kế giải pháp tích hợpGiải pháp đã được chứng minhHỗ trợ cấp độ 2

Đối với Đối tác:Đóng góp cho thành công của đối tác với giải pháp phù hợp, dịch vụ kỹ thuật, giao nhận, và tài chính chuyên nghiệpHỗ trợ & Bảo vệ dự ánHỗ trợ kỹ thuật & Công nghệHợp tác bán hàngGiải pháp rộng & hoàn chỉnhMột nguồn cung cấp tin cậyKiến thức & Kinh nghiệm đã được kiểm chứng

Triết lý kinh doanh

Chất lượng

Xây dựng mối quan hệ bền vững với Nhân viên, Khách hàng, Đối tác và Nhà sản xuất bằng chất lượng của Công việc, Sản phẩm, Giải pháp và Dịch vụ

Uy tín

Duy trì sự trung trực và uy tín cao nhất trong mọi việc

Công bằng

Đảm bảo công bằng đối với tất cả nhân viên, khách hàng, đối tác và nhà sản xuất dựa trên nguyên tắc tín nhiệm, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Đam mê

Tin tưởng vào định hướng công ty và phấn đấu là người giỏi nhất.

Mục tiêu

Hạ tầng là nền tảng quan trọng đóng góp giá trị cho thành công của doanh nghiệp