Với kinh nghiệm hơn 16 năm phân phối các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cùng đội ngũ nhân viên, kỹ sư đầy nhiệt huyết, chuyên môn cao, QDTEK mong muốn trở thành đối tác lâu dài, cùng đóng góp cho sự phát triển của khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đi cùng với những chính sách Bảo Hành, Bảo Trì, Huấn luyện chuyển giao, đào tạo và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi cung cấp qua từng thương hiệu và giải pháp.

Thiết kế
hệ thống

Xem chi tiết

Giám sát
thi công

Xem chi tiết

Bảo trì
bảo hành

Xem chi tiết

Huấn luyện
chuyển giao 

Xem chi tiết

Chăm sóc
khách hàng

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm hơn 16 năm phân phối các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cùng đội ngũ nhân viên, kỹ sư đầy nhiệt huyết, chuyên môn cao, QDTEK mong muốn trở thành đối tác lâu dài, cùng đóng góp cho sự phát triển của khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đi cùng với những chính sách Bảo Hành, Bảo Trì, Huấn luyện chuyển giao, đào tạo và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi cung cấp qua từng thương hiệu và giải pháp.

Tư vấn Thiết kế hệ thống

Xem chi tiết

Giám sát
thi công

Xem chi tiết

Bảo trì
bảo hành

Xem chi tiết

Huấn luyện chuyển giao

Xem chi tiết

Chăm sóc khách hàng

Xem chi tiết

Với kinh nghiệm hơn 16 năm phân phối các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cùng đội ngũ nhân viên, kỹ sư đầy nhiệt huyết, chuyên môn cao, QDTEK mong muốn trở thành đối tác lâu dài, cùng đóng góp cho sự phát triển của khách hàng bằng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đi cùng với những chính sách Bảo Hành, Bảo Trì, Huấn luyện chuyển giao, đào tạo và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi cung cấp qua từng thương hiệu và giải pháp.

Tư vấn
Thiết kế hệ thống

Xem chi tiết

Giám sát
thi công

Xem chi tiết

Bảo trì
bảo hành

Xem chi tiết

Huấn luyện
chuyển giao
công nghệ

Xem chi tiết

Chăm sóc
khách hàng

Xem chi tiết