GIẢI PHÁP CÁP CẤU TRÚC CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU - Qdtek-Demo

GIẢI PHÁP CÁP CẤU TRÚC CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

I. KHÁI NIỆM

Data Center (DC) hay còn gọi là Trung Tâm Dữ Liệu (TTDL) là giải pháp hoàn chỉnh về một trung tâm điều phối hoạt động, trung tâm lưu trữ, nó có thể cung cấp các ứng dụng cho một tổ chức doanh nghiệp hay phục vụ cho hàng ngàn người cần truy cập, trao đổi thông tin. Mọi hoạt động của DC đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, tài chính, cũng như sự sống còn của một doanh nghiệp như các Ngân Hàng, công ty Tài Chính, Sàn Chứng Khoán, công ty Bảo Hiểm, v.v…
DC là một hệ thống máy tính cực kỳ quan trọng và rất dễ bị tổn hại, trong một DC chứa một lượng Server, thiết bị lưu trữ rất lớn. Để hoạt động tốt DC cần phải có những hệ thống phụ trợ như nguồn điện, hệ thống làm mát, báo cháy, an ninh bảo mật, v.v… cho dù kích cỡ như thế nào thì các DC vẫn có chung những chức năng là xử lý và lưu trữ dữ liệu. DC có thể là một phòng của một tầng lầu, hay là một tầng của một toà nhà, hoặc được xây một toà nhà riêng.

II. TIÊU CHUẨN

Một Data Center cần tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như:

ANSI/TIA-942
– “Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers”
– Published: April 2005

ISO/IEC
– ISO/IEC 24764 “Generic Cabling for Data Centres”
– First draft reviewed in January by JTC-1/SC 25/WG3

 CENELEC
– EN 50173-5 : “Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data Centres”
– EN 50174-2 Amendment: Adds Annex on Data Center planning & installation. First draft being circulated in April 20, 2007

III. CÁC MÔ HÌNH CỦA DC

Các mô hình tiêu chuẩn của Data Center tùy theo các yêu cầu ứng dụng và lưu trữ khác nhau:

 • Mô hình Data Center cơ bản

 • Mô hình Data Center có nhiều điểm kết nối đường vào

 • Mô hình Data Center đơn giản

 •  Mô hình Data Center sử dụng cáp quang

IV. CẤP ĐỘ CỦA DATA CENTER

 • Data center cấp độ 1 : thời gian hoạt động đạt 99,671% với 28,8 giờ downtime hằng năm.
 • Data center cấp độ 2 : thời gian hoạt động đạt 99,741% với 22 giờ downtime hằng năm.
 • Data center cấp độ 3 : thời gian hoạt động đạt 99,98% với 1,6 giờ downtime hằng năm.
 • Data center cấp độ 4 : thời gian hoạt động đạt 99,995% với 0,4 giờ downtime hằng năm.

 

V. THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG CẤU TRÚC CÁP DATA CENTER

                                                                                         

 • Main Distribution Area (MDA)
 • Horizontal Distribution Area (HDA)
 • Zone Distribution Area (ZDA).
 • Equipment Distribution Area (EDA)
 • Entrance Room (ER)
 • Computer Room (CR)
 • Telecommunication Room (TR)
 • Operations Center (NOC)

VI. CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ

 • Hệ thống điện nguồn

 • Hệ thống lạnh

 • Hệ thống sàn nâng

 • Hệ thống tiếp đất
 • Hệ thống máng cáp

 • Hệ thống chống cháy
 • Hệ thống an ninh
 • Hệ thống tủ rack

VII. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤU TRÚC CÁP DATA CENTER

 • Hệ thống Cáp đồng UTP hoặc F/UTP Cat6A 10 Gbps và phụ kiện. (link to Cáp UTP)
 • Hệ thống Cáp quang OM3 50/125 µm, 10/40/100Gigabit Ethernet MMF OM3/OM4 và phụ kiện (link to Fiber Optical)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *