GIẢI PHÁP DIGITAL BANKING

  • Ngân hàng kỹ thuật số mang lại sự tiện lợi cho cả các tổ chức tài chính và khách hàng của họ
  • Cung cấp giải pháp xác thực thanh toán cho ngân hàng: áp dụng cho Mobilebanking, Internetbanking với các hình thức xác thực như: Token, SoftOTP, SMS.
  • Các giải pháp của Thales giúp các ngân hàng tận dụng lợi thế của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số này bằng cách cung cấp xác thực mạnh mẽ và thuận tiện, dễ dàng kết hợp với quản lý rủi ro, các giải pháp của chúng tôi bảo vệ khách hàng ngân hàng kỹ thuật số khỏi bị tấn công từ bên ngoài và tạo sự tin tưởng của khách hàng và tuân thủ quy định.
Tư vấn giải pháp

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn connections

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn