Giải pháp kết nối diện rộng Interconnect & Federated - Qdtek-Demo

Giải pháp kết nối diện rộng Interconnect & Federated

Milestone Interconnect là giải pháp giám sát lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp muốn một giải pháp hiệu quả về chi phí để giám sát tập trung của nhiều địa điểm trải dài trên khu vực.

Vận hành giám sát tập trung

  • Dễ dàng giám sát các khu vực quan trọng nhất vì các camera và địa điểm riêng lẻ có thể được kết nối với nhau và được hiển thị dễ dàng từ một vị trí.
  • Xử lý sự cố nhanh hơn vì người vận hành trong hệ thống trung tâm có thể truy cập video và nhận cảnh báo từ các các địa điểm ở xa được kết nối.
  • Các thao tác vận hành tập trung hàng ngày, bao gồm giám sát hình ảnh và xử lý bằng chứng, cung cấp khả năng quản lý nhiều hệ thống giám sát video độc lập một cách hiệu quả nhất.

Tối ưu chi phí

  • Hệ thống được quản lý từ xa, giúp giảm nhu cầu về nhân viên an ninh địa phương, chi phí bảo trì, vận hành và các chi phí nhân lực khác, bao gồm cả việc onsite.
  • Tối ưu hóa lưu trữ bằng cách sử dụng các bộ lưu trữ cục bộ hay tập trung và hạ tầng mạng có sẵn.

Dễ dàng mở rộng cho các nhu cầu trong tương lai

  • Mở rộng từ một hệ thống nhỏ, duy nhất thành nhiều hệ thống trên nhiều vị trí địa lý khi nhu cầu tăng lên và sử dụng Milestone Interconnect để điều phối các hoạt động giám sát và quản lý tập trung cho tất cả.
  • Liên kết từng camera hoặc toàn bộ hệ thống cục bộ với XProtect Corporate bằng cách sử dụng Milestone Interconnect để sử dụng các tính năng cao cấp nhất và có cái nhìn tổng quan đầy đủ về toàn bộ hệ thống.

Video giới thiệu về các tính năng Milestone Interconnect: https://youtu.be/6uqxrTbyWbA

MILESTONE FEDERATED ARCHITECTURE

XProtect Corporate hỗ trợ Kiến trúc Milestone Federated, là một cách khác để thiết kế hệ thống XProtect phân tán.

Video giới thiệu về các tính năng Milestone Federated: https://youtu.be/dSKuR_plfJc

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *