Giải pháp khác nhau cho từng thị trường

Axis cung cấp một dải các giải pháp camera, âm thanh và kiểm soát truy cập cho nhiều ngành công nghiệp với công nghệ linh hoạt và an toàn, dễ dàng tích hợp và mở rộng quy mô để phù hợp với các nhu cầu thị trường khác nhau, với quy mô từ vài camera đến chục ngàn camera.

Tư vấn giải pháp

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn connections

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn