GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CƠ SƠ HẠ TẦNG TỰ ĐỘNG IMVISION

ImVision là một nền tảng tích hợp thúc đẩy một cấp độ mới về trí thông minh trong thời gian thực, cung cấp khả năng hiển thị đối với các sự kiện ảnh hưởng đến lớp vật lý trong hệ thống mạng của bạn. Nó cung cấp một cái nhìn tổng thể về mạng của bạn, cho bạn biết chính xác mô hình và hiện trạng hạ tầng của bạn hiện tại, vì vậy bạn có thể tối ưu hóa tốt hơn việc phân bổ và sử dụng tài nguyên mạng của mình.

Với giao diện điều khiển trực quan dựa trên nền tảng web, ImVision cung cấp thông tin thông minh theo thời gian thực cho phép người dùng theo dõi và ghi lại dữ liệu của hạ tầng cáp của họ trong khi theo dõi vị trí của tất cả các thiết bị mạng được kết nối.

Tư vấn giải pháp

Các tính năng chính của giải pháp:

Ghi lại chính xác kết nối end-to-end giữa các thiết bị được nối mạng

Ghi lại chính xác kết nối end-to-end giữa các thiết bị được nối mạng

Theo dõi, trong thời gian thực, tất cả các thay đổi đối với kết nối lớp vật lý

Theo dõi, trong thời gian thực, tất cả các thay đổi đối với kết nối lớp vật lý

Tạo cảnh báo về những thay đổi trái phép hoặc không có kế hoạch

Tạo cảnh báo về những thay đổi trái phép hoặc không có kế hoạch

Đưa ra cảnh báo khi các thay đổi xảy ra trên các liên kết quan trọng

Đưa ra cảnh báo khi các thay đổi xảy ra trên các liên kết quan trọng

Phát hiện và theo dõi các thiết bị được kết nối mạng (bao gồm cả thiết bị chuyển mạch Ruckus)

Phát hiện và theo dõi các thiết bị được kết nối mạng (bao gồm cả thiết bị chuyển mạch Ruckus)

Tạo yêu cầu công việc điện tử để đội ngũ triển khai được hướng dẫn

Tạo yêu cầu công việc điện tử để đội ngũ triển khai được hướng dẫn

Cung cấp khả năng báo cáo đầy đủ, bao gồm cả việc tạo báo cáo tùy chỉnh

Cung cấp khả năng báo cáo đầy đủ, bao gồm cả việc tạo báo cáo tùy chỉnh

Xác định các tài sản CNTT không sử dụng và hệ thống cáp có sẵn để sử dụng lại

Xác định các tài sản CNTT không sử dụng và hệ thống cáp có sẵn để sử dụng lại

Cung cấp khả năng định nghĩa các trường thông tin của đối tượng được liên kết để theo dõi thông tin về tài

Cung cấp khả năng định nghĩa các trường thông tin của đối tượng được liên kết để theo dõi thông tin về tài

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn connections

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn