Chào mừng đến với QD.TEK

“Đột phá không chỉ đơn giản là những ý tưởng loé sáng, đó là khi mỗi người và tất cả nỗ lực cuả mọi cá nhân được tổng hoà và trở thành sức mạnh lớn lao để hiện thực hoá lý tưởng chung”
 
Ông Lý Anh Dũng
 
Chủ tịch HĐQT GreenFeed – Xem tại: www.greenfeed.com.vn
Đồng sáng lập GreenFeed Group
Đồng sáng lập QD.TEK

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám Đốc

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ Linh
Phó Tổng Giám Đốc – Phụ trách Kinh Doanh

Bà Lâm Mỹ Linh
Giám Đốc Điều Hành
Công Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương Giang
Giám Đốc Điều Hành
An Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Telecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ Linh
Giám Đốc Điều Hành
Công Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương Giang
Giám Đốc Điều Hành
An Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Telecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

”Là thành viên của Greenfeed Group, QD.TEK giữ vững cam kết “Uy tín & Chất lượng” và tầm nhìn kinh doanh bền vững, mang giá trị và lợi ích đến cho Khách hàng, Đối tác, và Nhà sản xuất.”

Ngô Trường Đà
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Sứ mệnh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp, công nghệ và cơ sở hạ tầng tối ưu – tất cả trong một nền tảng hoàn chỉnh để giúp khách hàng giảm thiểu Chi Phí Đầu Tư và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đặng Thạch Quân
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ TRƯỜNG ĐÀ
Chủ tịch HĐQT
Đồng sáng lập

Ông ĐỖ CAO BẰNG
Phó chủ tịch HĐQT

Ông ĐẶNG THẠCH QUÂN
Thành viên HĐQT
Đồng sáng lập

Ông BÙI HUY LONG
Thành viên HĐQT

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN VĂN HIẾN
Thành viên HĐQT

Ông LÝ ANH DUY QUANG
Thành viên HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông TÔN TÍCH PHƯƠNG 
Thành viên HĐQT 

Tổng Giám Đốc

Bà Lâm Mỹ Linh
Giám Đốc Điều Hành
Công Nghệ Thông Tin

Bà Tống Thị Hương Giang
Giám Đốc Điều Hành
An Ninh Giám Sát

Ông Ngô Thành Thắng
Giám Đốc Điều Hành
Telecom & IoT

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năng lực và cam kết

Đối với Nhà sản xuất:
Xây dựng, phát triển,và bảo vệ thương hiệu của Nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam
Kênh phân phối & dự án bao phủ toàn quốc
Dịch vụ trước & sau bán hàng hoàn chỉnh
Sản phẩm bổ trợ giải pháp

Đối với Khách hàng:
Mang đến cho khách hàng sự an tâm bằng sản phẩm chất lượng, thương hiệu uy tính, và dịch vụ giá trị gia tăng
Hiểu nhu cầu khách hàng
Khảo sát & tư vấn giải pháp
Hệ thống Đối tác có năng lực & đạt chuẩn
Thiết kế giải pháp tích hợp
Giải pháp đã được chứng minh
Hỗ trợ cấp độ 2

Đối với Đối tác:
Đóng góp cho thành công của đối tác với giải pháp phù hợp, dịch vụ kỹ thuật, giao nhận, và tài chính chuyên nghiệp
Hỗ trợ & Bảo vệ dự án
Hỗ trợ kỹ thuật & Công nghệ
Hợp tác bán hàng
Giải pháp rộng & hoàn chỉnh
Một nguồn cung cấp tin cậy
Kiến thức & Kinh nghiệm đã được kiểm chứng

Triết lý kinh doanh

Chất lượng

Xây dựng mối quan hệ bền vững với Nhân viên, Khách hàng, Đối tác và Nhà sản xuất bằng chất lượng của Công việc, Sản phẩm, Giải pháp và Dịch vụ

Uy tín

Duy trì sự trung trực và uy tín cao nhất trong mọi việc

 

 

Công bằng

Đảm bảo công bằng đối với tất cả nhân viên, khách hàng, đối tác và nhà sản xuất dựa trên nguyên tắc tín nhiệm, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Đam mê

Tin tưởng vào định hướng công ty và phấn đấu là người giỏi nhất.

 

 

Mục tiêu

Hạ tầng là nền tảng quan trọng đóng góp giá trị cho thành công của doanh nghiệp