Khóa đào đạo Campus Smart Building Design - Qdtek-Demo

Khóa đào đạo Campus Smart Building Design

Khóa đào tạo do Commscope & Qdtek tổ chức trong tháng 11 vừa qua đã kết thúc tốt đẹp với hơn 40 đối tác khách hàng tham gia. Đây là chương trình thường niên của công ty.

Trong suốt chương trình người tham dự được đào tạo về các nội dung sau:

– AMPACT I (SP3801) – Thi công hệ thống cáp cấu trúc

– AMPACT II (SP3802) – Đo kiểm và cử lý hệ thống cáp cấu trúc

– AMPACT III (SP3000) – Thiết kế hệ thống cáp cấu trúc

Những nội dung được đào tạo ở trên đều tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và học viên đạt điều kiện trong kỳ thi sẽ được chứng nhận từ COMMSCOPE Infrastructure Academy cấp, có giá trị quốc tế.

Hình ảnh khóa học.

Khóa học mang tới nhiều nội dung hay về: Thi công hệ thống cáp cấu trúc, Đo kiểm và cử lý hệ thống cáp cấu trúc, Thiết kế hệ thống cáp cấu trúc.

Hội thảo Campus 1

Học viên đang chăm chú lắng nghe những chia sẻ hữu ích về khóa học Campus & Smart Buiding Design

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *