Giải pháp lưu trữ cục bộ, đầu ghi hình IP lựa chọn đa dạng từ 4 đến 64 camera, khả năng lưu trữ lên tới 160TB đáp ứng nhu cầu về lưu trữ.

Tư vấn giải pháp

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn connections

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn