Giới thiệu về

V2verify

Hệ sinh thái của V2verify hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng mà không cần phải thay đổi công nghệ cơ bản. Tính linh hoạt này đặt V2verify như một công cụ phá vỡ thị trường đáng kể trong không gian quản lý danh tính và xác thực người dùng.

 • Xác thực người dùng và quản lý danh tính
 • Các vị trí gắn thẻ địa lý
 • Thu thập và ghi nhật ký dữ liệu
 • Bắt đầu hành động

LỢI THẾ CẠNH TRANH

 • Dẫn đầu trong lĩnh vực với thời gian xác thực 2 giây.
 • Tính năng Liveness ngăn việc sử dụng các bản ghi âm.
 • Thuật toán được cấp bằng sáng chế ngăn chặn việc thiết kế ngược các file thoại.
 • Văn bản và ngôn ngữ độc lập.
 • Xác thực không bị ràng buộc với một thiết bị cụ thể.
 • Không yêu cầu CapEx.
 • Giới thiệu AI tiến hóa sinh trắc học.
 • Tích hợp dễ dàng vào các hệ thống / quy trình hiện có.
 • Giải pháp tại chỗ, đám mây hoặc kết hợp.
 • Xác thực thông qua tất cả các điểm tiếp xúc của khách hàng

Kết nối an toàn

Truy cập
(Clock in/out)

Truy cập vật lý

Kết nối an toàn

Walk Away Logoff

 • Hoạt động trên tất cả các điểm tiếp xúc: di động, web, mặt đối mặt và qua điện thoại.
 • Công nghệ cơ bản giống nhau hỗ trợ tất cả các trường hợp sử dụng.
 • Có thể mở rộng.

ÁP DỤNG

Xác thực người dùng là một vấn đề phức tạp mà chúng tôi đã giải quyết bằng một Giải pháp đơn giản Sinh trắc học bằng giọng nói – Voice Biometric

Contact Centers

Enterprise IAM

Healthcare

Retail

Workforce Management

Fin/Tech

IoT

Transportation

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn