2N SIP Mic - Qdtek-Demo

2N SIP Mic

    Liên hệ

    Bàn điều khiển hội thoại thực hiện các chức năng giao tiếp thông báo như một hệ thống âm thanh công cộng