DES-1210 Series/Dlink - Qdtek-Demo

DES-1210 Series/Dlink

    Liên hệ

    Là dòng Fast Ethernet Smart Managed Switches  được chế tạo cho nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà không có yêu cầu phức tạp hoặc tốn kém chi phí.