DGS-1250 Series/Dlink - Qdtek-Demo

DGS-1250 Series/Dlink

    Liên hệ

    Là dòng Standard Smart Managed Gigabit Switches với cổng uplink lên tới 10G và quản lý bảo mật lớp 2, lớp 3 lite.