Fixed box cameas - Qdtek-Demo

Fixed box cameas

    Liên hệ

    Camera dạng vỏ che đáp ứng tốt mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera sử dụng ống kính rời chuẩn gắn