PTZ cameras - Qdtek-Demo

PTZ cameras

    Liên hệ

    Các camera PTZ sử dụng tính năng quay, quét cùng với khả năng thu phóng cung cấp khả năng quan sát ở các môi trường bao phủ rộng. Chất lượng chi tiết hình ảnh từ khả năng phóng to giúp người dùng xác định được chi tiết vật thể.