Thermal cameras - Qdtek-Demo

Thermal cameras

    Liên hệ

    Sử dụng công nghệ ảnh nhiệt để phát hiện đối tượng. Không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện ánh sáng