VMS - Qdtek-Demo

VMS

    Liên hệ

    Cung cấp giải pháp phần mềm quản lý hình ảnh VMS. Linh hoạt trong việc triển khai cũng như mở rộng thêm quy mô hệ thống.