Trung Tâm Dữ Liệu 2 - Qdtek-Demo

Trung Tâm Dữ Liệu 2

Hiệu Suất Vượt Trội

Hiệu suất vượt trội, hoạt động liên tục và tiết kiệm năng lượng

Ngày càng có nhiều yêu cầu về kinh doanh và kỹ thuật được đặt trên các trung tâm dữ liệu: các tính năng như khả năng lưu trữ, cấu hình lại cài đặt, độ tin cậy, cấu hình lại hệ thống hiện có và giám sát chi phí hoạt động cần được xem xét. Các sản phẩm Legrand của chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên hệ thống điện và dữ liệu an toàn cho bạn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *