Dòng Vertiv Geist Basic Rack PDU

  • Dòng Vertiv Geist Basic Rack PDU cung cấp giải pháp phân phối điện năng toàn diện cho các thiết bị CNTT, từ thiết bị mạng tới các máy chủ công suất cao. Mọi thiết bị đều được kiểm tra 100% về độ tin cậy và chức năng. Sản phẩm được thiết kế với tính linh hoạt cao để đáp ứng nhiều yêu cầu, nhiều lựa chọn phích cắm và ổ cắm khác nhau.
Tư vấn giải pháp

Hãy tìm công nghệ phù hợp cho bạn connections

Chúng tôi sắp xếp những thứ tốt nhất cho bạn. Kết nối với chúng tôi ngay bây giờ và chúng ta hãy bắt đầu làm việc cùng nhau!

Liên hệ tư vấn