Dịch vụ Giám sát thi công

Để giúp khách hàng an tâm về chất lượng hệ thống đầu tư, chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các quy định và quy trình quản lý dự án.

  • Theo dõi công việc, kiểm tra chất lượng thi công trong thời gian thi công hệ thống.
  • Quản lý dự án tổng thể, xem xét báo cáo tiến độ thi công định kỳ cho chủ đầu tư.
  • Đưa ra đề nghị, khuyến cái giúp có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với từng khoảng thời gian thi công.
  • Hướng dẫn kiểm tra công nhân thi công thực hiện đúng các quy định và quy trình thi công.

Tận tâm và trách nhiệm là yêu cầu của QD.TEK đối với các chuyên gia kỹ thuật trong việc giám sát chất lượng triển khai theo quy định quốc tế nhằm đảm bảo quá trình thi công và lắp đặt hệ thống được xuyên suốt và chính xác.
Chúng tôi đảm bảo dự án tuân thủ theo những tiêu chuẩn quốc tế từ công đoạn thiết kế đến chuyển giao công trình, nhằm bảo vệ giá trị đầu tư của khách hàng.