Liên hệ

Gửi thông tin cho chúng tôi

Liên hệ

Gửi thông tin
cho chúng tôi

CommScope

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Đặng Thái Như Diễm (Ms.)
 • SĐT: 0907777517
 • Email: diem.dang@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
LS

Thông tin liên hệ miền Nam

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh (Mr.)
 • SĐT: 0904.658.986
 • Email: anh.nguyenhoang@qdtek.webcanhcam.vn
Premium Line

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ và tên: Lâm Phát Tài (Mr.)
 • SĐT: 0932.621.683
 • Email: tai.lam@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ và tên: Phạm Xuân Thủy (Mr.)
 • SĐT: 0362801311
 • Email: thuy.pham@qdtek.webcanhcam.vn
Vertiv

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy (Mr.)
 • SĐT: 0903870626
 • Email: huy.nguyen@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Vũ Thị Thanh Thảo (Ms.)
 • SĐT: 0976946577
 • Email: thao.vu@qdtek.webcanhcam.vn
Allied Telesis

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lê Thị Xuân Duyên (Ms.)
 • SĐT: 0908868034
 • Email: duyen.le@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Vũ Thị Thanh Thảo (Ms.)
 • SĐT: 0976946577
 • Email: thao.vu@qdtek.webcanhcam.vn
D-Link

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Nguyễn Quang Huy (Mr.)
 • SĐT: 0903870626
 • Email: huy.nguyen@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Đào Bảo Trung (Mr.)
 • SĐT: 0983666792
 • Email: trung.dao@qdtek.webcanhcam.vn
Ekorack

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lê Thị Xuân Duyên (Ms.)
 • SĐT: 0908868034
 • Email: duyen.le@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Axis

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Lê Thị Kim Loan (Ms.)
 • SĐT: 0984412859
 • Email: loan.le@qdtek.webcanhcam.vn
Hanwha

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Ngọc Bích (Ms.)
 • SĐT: 0395200091
 • Email: bich.tran@qdtek.webcanhcam.vn
Milestone

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Lương Hà My (Ms.)
 • SĐT: 0961961959
 • Email: my.luong@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Lê Thắng (Mr.)
 • SĐT: 0969677075
 • Email: thang.le@qdtek.webcanhcam.vn
BriefCam

Thông tin liên hệ

CommScope

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Đặng Thái Như Diễm (Ms.)
 • SĐT: 0907777517
 • Email: diem.dang@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Hiếu (Mr.)
 • SĐT: 0902226228
 • Email: hieu.tran@qdtek.webcanhcam.vn
DZS

Thông tin liên hệ

Thales

Thông tin liên hệ miền Nam

 • Họ tên: Ngô Thành Thắng (Mr.)
 • SĐT: 0914305555
 • Email: thang.ngo@qdtek.webcanhcam.vn

Thông tin liên hệ miền Bắc

 • Họ tên: Trần Thu Thủy (Ms.)
 • SĐT: 0888000669
 • Email: thuy.tran@qdtek.webcanhcam.vn
V2verify

Thông tin liên hệ

 • Họ và tên: Ms. Phạm Thị Thêm
 • SĐT: 0962 83 63 17
 • Email: them.pham@qdtek.webcanhcam.vn

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

[contact-form-7 404 "Not Found"]